mdv_6289utrech-itcca-485e0516b5073bad5e3ff7b930d8a097

School voor Tai Chi Chuan Den Haag

Op deze site vindt u informatie over de School voor Tai Chi Chuan Den Haag en de lessen die hier gegeven worden. ITCCA School Bas Ascha is onderdeel van de International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) en doceert de originele Yang stijl.

Gratis proefles Tai Chi: woensdag 16 januari 20.45 uur en vrijdag 18 januari 13.00 uur

inschrijven

Start beginnerscursus van tien weken: woensdag 23 januari 20.45 uur en vrijdag 18 januari 11.30 uur

inschrijven

08-01-2018

Oefenlessen in Den Haag

Naast de reguliere lessen worden oefenlessen aangeboden in Den Haag. Hier is gelegenheid om het geleerde samen te oefenen. Deze lessen zijn vrij toegankelijk voor leerlingen van de ITCCA. De oefenlessen zijn op elke eerste en derde zondag van de maand, van 10 tot 11 uur in de gymzaal van de Grote Pyr of in de Paleistuin. Tot eind februari is er ook een oefenles op woensdag 20.45 tot 21.45 uur.

24-06-2018

Proeflessen en beginnerscursussen Tai Chi Chuan

De International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) biedt in het nieuwe jaar proeflessen en beginnerscursussen aan in Den Haag. In de beginnerscursus van 10 weken maakt u kennis met de eerste bewegingen van de originele Yang-stijl. Daarnaast bevat het programma staande en bewegende qigong, meditatie en taoïstische zelfmassage.

24-06-2018

Zomervakantie en zomerprogramma

In de weken 29, 30, 31 en 32 (16 juli t/m 10 augustus) is het zomervakantie en zijn er geen lessen. In de weken voorafgaand en na de zomervakantie (week 27, 28, 33 en 34) is er zomerprogramma.
Deze lessen zijn open voor alle leerlingen van ITCCA Nederland. Deze kunnen zo vaak komen als je wilt! Zie voor het programma: rooster. In de zomer wordt in principe elke zondag van 10.00 tot 11.00 uur een oefenles gegeven in de Paleistuin