Inschrijven voor een beginnerscursus

U kunt zich middels het inschrijfformulier onder aan deze pagina opgeven voor een beginnerscursus.
Na verzending van het formulier ontvangt u automatisch per email een kopie van uw inschrijving.

Wij verzoeken u een aanbetaling te doen van € 30,00.
Na ontvangst van dit bedrag bent u definitief ingeschreven voor de beginnerscursus.
Het resterende cursusgeld van € 129,- verzoeken wij u voor aanvang van de lessen te storten op:
NL15 INGB 0008 7460 46 t.n.v. M.A Klett o.v.v. beginnerscursus Groningen

Bij voorbaat dank voor uw inschrijving, en tot ziens in de Hortus Haren!
Met vriendelijke groet,

Stefan Diderich, namens het ITCCA-team Hortus Haren
School voor Tai Chi Chuan, Groningen