Inschrijven voor een beginnerscursus

Na verzending van het formulier ontvangt u automatisch per email een kopie van uw inschrijving.

De school vraagt om een aanbetaling van € 30,- .
Na ontvangst van dit bedrag bent u definitief ingeschreven voor de beginnerscursus.
Het resterende cursusgeld ad € 105,- graag voor aanvang van de lessen storten op:

NL15 INGB 0008 7460 46 t.n.v. Martin Klett

Contante betaling van het resterende cursusbedrag is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.
Mocht onverhoopt de cursus niet doorgaan of op een andere dag en tijdstip, dan ontvangt u daarover bericht van ons
.
Bij voorbaat dank voor uw inschrijving, en tot ziens in de Hortus Haren!

Met vriendelijke groet,

Stefan Diderich, namens het ITCCA-team Hortus Haren
School voor Tai Chi Chuan, Groningen