Inschrijven voor een beginnerscursus

Het cursusgeld van de beginnerscursus is € 120,- .
(Heb je € 9,50 voor een proefles betaald, dan is het lesgeld € 110,50,-.)

Pas na ontvangst van dit bedrag ben je definitief ingeschreven voor de beginnerscursus.
Graag overschrijven, onder vermelding van naam en cursusdatum, naar

NL26 INGB 0007 6762 29 t.n.v. School voor Tai Chi Chuan, Martin Klett

Mocht onverhoopt de cursus niet doorgaan of op een andere dag en tijdstip, dan ontvang je daarover bericht van ons.

Na verzending van het formulier ontvang je automatisch per email een kopie van je inschrijving.
Bij voorbaat dank voor jouw inschrijving, en tot ziens op onze school!

Met vriendelijke groet,

Martin Klett
School voor Tai Chi Chuan