Inschrijven voor een beginnerscursus

Na verzending van het formulier ontvangt u automatisch per email een kopie van uw inschrijving.

De school vraagt om een aanbetaling van € 30,- .
Na ontvangst van dit bedrag bent u definitief ingeschreven voor de beginnerscursus.
Het resterende cursusgeld ad € 110,- graag voor aanvang van de lessen overmaken op:

NL26 INGB 0007 6762 29 t.n.v. School voor Tai Chi Chuan, Martin Klett

Contante betaling van het resterende cursusbedrag is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.
Mocht onverhoopt de cursus niet doorgaan of op een andere dag en tijdstip, dan ontvangt u daarover bericht van ons
.
Bij voorbaat dank voor uw inschrijving, en tot ziens op onze school!

Met vriendelijke groet,

Martin Klett
School voor Tai Chi Chuan