Huishoudelijk reglement

Het reglement is ter bescherming van zowel leerlingen als medewerkers van ITCCA Haarlemmermeer. Bij niet nakomen van de regels van het reglement volgt regelhandhaving. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist de ITCCA Haarlemmermeer.

Inzage van de algemene voorwaarden op de website en tevens gekregen bij een overeenkomst / inschrijfformulier.

Algemeen
1) Alle aanwijzingen van medewerkers van ITCCA Haarlemmermeer, die verband houden met onze huisregels of algemene voorwaarden, moet je direct opvolgen.
2) Als je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen, ben je verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail, whatsapp of sms) aan de docent te melden.
3) Je wordt geacht geen (waardevolle) spullen achter te laten in de jassen of tassen in de garderobe.
4) Geen sieraden tijdens de les / cursus / workshop te dragen
5) Het is verboden overlast te veroorzaken aan medegebruikers van de "les locatie".
6) Je dient rekening te houden met de omwonenden door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.
7) Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en/of uitgesteld. Je wordt hierover via een (mail)bericht of telefonisch op de hoogte gesteld.
8) Klachten moet u direct melden bij de docent van ITCCA Haarlemmermeer.
9) Je wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van ITCCA Haarlemmermeer.

Het is niet toegestaan
1) Drank en/of etenswaren te nuttigen in de leslocatie.
2) Zich te begeven in andere ruimtes dan de kleedkamer en gymzaal waar de les plaats vind.
3) Tijdens een les is filmen/fotograferen verboden tenzij vooraf overeen gekomen. Openbaar maken van foto-/filmmateriaal is slechts toegestaan na goedkeuring en toestemming vanuit ITCCA Nederland.
4) Schoeisel te dragen welke de vloer kan beschadigen zoals buiten schoenen of schoenen met zwarte zolen e.d.
5) Te roken in de leslocatie.
6) Elektronische apparatuur (telefoon, smartwatch e.d.) staat uit / op vliegtuigstand / met geluid en trilfunctie uit.
Als je per se bereikbaar moet zijn, meld je dat vóór de les bij je docent.

Bij bezoek en/of deelname aan ITCCA Haarlemmermeer worden de algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden en de (huis)regels geaccepteerd door deelnemer en/of bezoeker.

Bescheidenheid - Hoffelijkheid - Harmonie - Respect
Beoefenaars van Tai Chi Chuan verbinden zich in hun ontdekkingsreis, zonder voorbehoud over herkomst, religie, politiek, leeftijd, geslacht of geaardheid.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn eigen fysieke en mentale groei; in de les respecteren we elkaars grenzen zoals die op dat moment zijn.

De etiquette in en rond de training is er om je - letterlijk - bij de les te houden:

Als iets je deelname aan de les beperkt, meld je dat vóór de les bij je leraar.

Als je vóór einde lestijd moet vertrekken, meld je dat vóór de les bij je leraar.

Kom op tijd! (Maar... kom liever te laat dan helemaal niet. Sluit in dat geval zonder aandacht te trekken achteraan in de groep aan.)

Buig naar de trainingsruimte bij binnengaan en verlaten, vlak bij de deuropening; zo begroet je de ruimte die de training mogelijk maakt en bevestig je je intentie om de zaal met een ‘clear mind’ te betreden: wat je gedachten ook in beslag neemt, datgene laat je met je buiging symbolisch achter in de kleedkamer en wijd je je volledig aan de training. Na de les kun je het desgewenst - en als het er nog is - weer ‘meenemen’.

Buig naar de leraar bij aanvang en einde van de les; hiermee eer je niet alleen je leraar maar in zijn/haar persoon de gehele lijn van meesters die hem/haar voorgaat en opleidt. De leraar buigt naar de groep uit dankbaarheid zijn kennis en vaardigheden te kunnen delen.

Buig naar elkaar bij aanvang en einde van een partneroefening; dit symboliseert wederzijds respect én de intentie om elkaar in de partneroefening te helpen bij het ervaren en toepassen van hetgeen op dat moment onderwerp van oefening is.

Stel je vraag die met de les te maken heeft direct in de les. Andere of persoonlijke vragen na afloop. Afhankelijk van de vraag krijg je direct of op een later moment antwoord, graag je begrip daarvoor.

Concentreer je bij het groepsgewijs trainen van de vorm, een wapenvorm of een partnervorm - naast je correcte uitvoering - op harmoniseren met de flow van de groep.

Concentreer je bij het trainen van een partneroefening op het trainen van die oefening tot de leraar aangeeft daarmee te stoppen. Deel je observaties maar geef elkaar geen les!

Behandel je oefenwapens als échte wapens en wees je bewust van je mogelijk schadelijke impact bij ongecontroleerd gebruik. Berg je wapen(s) onderweg op in een speciale hoes of iets dergelijks. Dit is wettelijk verplicht!.

Tenslotte nog dit:
Voel je nooit aangevallen door aanwijzingen of correcties maar (h)erken de waarde voor jezelf en/of je mede-studenten. Tijdens de les is de trainingsruimte een veilige plek voor zelfonderzoek.

Draag zorg voor je persoonlijke hygiëne, voor schone en onbeschadigde kleding en - indien van toepassing - correct schoeisel.

Weet dat alles wat we leren over de principes van yin en yang, óók buiten de les geldt. Veel oefenen helpt je bewust te worden van die mechanismen, zowel in je manier van bewegen alsook in al je interacties met anderen én met jezelf.