Algemene voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden van de
International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) Leiden

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het krijgen van onderwijs in de originele Yang-stijl Tai Chi Chuan door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of leraar oefenlessen aangeboden.

3 - De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (‘beginnerscursus’) afgesloten en daarna telkens met één maand verlengd (‘vervolglessen’).

4 - Cursuskosten:
Beginnerscursus
Het cursusgeld à € 136,00 is voor aanvang van de cursus te voldoen op NL09 ASNB 0708 1059 47 t.n.v. S. Rensman-Klaassen, o.v.v. de naam van de deelnemer.
Een online aanmelding voor de beginnerscursus is bindend. Contante betaling van het cursusbedrag is niet mogelijk.

Vervolglessen
De maandelijkse contributie bedraagt € 53,00 en dient steeds vóór de 1e van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven.
De lidmaatschapskosten van ITCCA Europe bedragen € 31,00 en dienen jaarlijks te worden voldaan. Dit geeft recht op het boeken van cursussen en deelname aan oefenlessen bij ITCCA-scholen in heel Europa. Opzegging van de overeenkomst dient per e-mail te gebeuren vóór de eerste van de maand met een opzegtermijn van één kalendermaand.

5 - De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is.

6 - De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

7 - Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

8 - De “originele Yang-stijl” mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden.
De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam “originele Yang-stijl”, gedeelten ervan of namen die erop lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

9 - Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen door de School voor Tai Chi Chuan Leiden bewaard en gebruikt voor communicatie tussen leerling en school.

School voor Tai Chi Chuan Leiden 2024
KvK-nummer: 53875273
Btw-id: NL001767885B18