algemene voorwaarden

voor inschrijvingen bij International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) Nijmegen e.o.

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het onderwijzen van de originele Yang-stijl door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of leraar oefenlessen aangeboden.

3 - De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (‘beginnerscursus’) afgesloten en daarna telkens met één maand verlengd (‘gevorderden’). Opzegging van de overeenkomst dient per e-mail te gebeuren voor de eerste van de maand met een opzegtermijn van een kalendermaand. Voor de 10 lessen van de beginnerscursus staat een doorlooptijd van maximaal 12 lessen. Voor wie - in overleg - instroomt in de tweede helft van de beginnerscursus, geldt direct de maandelijkse contributie.

4 - Cursuskosten:

Beginnerscursus (na proefles)
Het cursusgeld (€150) is te voldoen voor aanvang van de lessen op
NL39 INGB 0004 2727 50 t.n.v. School voor Tai Chi Chuan Jan Willem Bot o.v.v. 'beginnerscursus'. Contante betaling van het gehele cursusbedrag is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus. Het cursusgeld is inclusief de jaarlijkse ITCCA-contributie á €31; mocht een deelnemer besluiten na zijn/haar eerste 10 lessen niet door te gaan, dan wordt €25 van genoemde €31 gerestitueerd.

Gevorderden (na beginnerscursus, RSC-cursus of zomercursus) of bij instromen in de tweede helft van de beginnerscursus
De maandelijkse contributie (€42,50) wordt betaald in de eerste week van elke maand door middel van een automatische overboeking.

De ITCCA-lidmaatschapskosten (eerder genoemde €31) zijn jaarlijks op verzoek te voldoen. Dit geeft recht op het boeken van cursussen en deelname aan oefenlessen. Het ITCCA-lidmaatschap vervalt - zonder restitutie - bij opzegging.

5 - De school heeft het recht om tijdens schoolvakanties, feestdagen en lerarentrainingen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is, tenzij individueel anders afgesproken.

6 - Aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

7 - De school is niet aansprakelijk voor diefstal van / schade aan meegebrachte kleding, (waardevolle) voorwerpen en geld. Sieraden, sleutels, portemonnees, mobiele telefoons e.d. kunnen worden meegenomen naar de trainingsruimte.

8 - De “originele Yang-stijl” mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden. De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam “originele Yang-stijl”, gedeeltes ervan of namen die erop lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

9 - Privacy:
Naam / telefoonnummer / mailadres worden door School voor Tai Chi Chuan – Jan Willem Bot (ITCCA Nijmegen e.o.) bewaard en gebruikt voor communicatie tussen leerling en school; naam en actueel mailadres kunnen om dezelfde reden worden gedeeld met de centrale school (ITCCA Nederland) in Amsterdam.