Proefles

matthea-6019-31d93f578132e0b2619b13707497ff24

De proefles is een vrijblijvende kennismaking met Tai Chi Chuan, de docent en de manier waarop binnen de ITCCA onderwezen wordt. Een mooie kans om zich een eerste beeld te vormen van wat u in de Iessen kunt verwachten! Een proefles duurt een uur en een kwartier.

Qua kleding is een gemakkelijke broek, een T-shirt of trui en een paar witte sokken als schoeisel voldoende.

De eerst volgende proefles is op woensdag 10 januari van 18.00 uur tot 19.15 uur, de week daarop volgend starten met een nieuwe beginnerscursus. Het is ook nog mogelijk eerder in te stromen en deel te nemen aan de cursus van maandagavond 19.15 uur

De originele Yang stijl, zoals deze door de ITCCA in een Europees netwerk van scholen wordt onderwezen, richt zich op 3 elementen, de persoonlijke gezondheid, meditatie en de vechtkunst zelf.
De taoïstische gezondheidsoefeningen en meditatie evenals Qigong nemen een belangrijke plaats in het leren beheersen van de vechtkunst.

Beginnerscursus

Een beginnerscursus duurt 10 lessen. Centraal staat het stap voor stap leren van de bewegingen van de Tai Chi-vorm. Verder wordt kennis gemaakt met fundamentele oefeningen van Tai Chi zoals de taoïstische gezondheidsoefeningen, staande qigong, en meditatie. Een les duurt een uur en een kwartier. Daarnaast is het mogelijk drie keer per week de oefenlessen te volgen in de studio van ITCCA Rotterdam (zie rooster).

Kosten: € 135,00 incl. 6% BTW en € 5,00 bijdrage aan jaarlijks lidmaatschap voor ITCCA Europa.

Een nieuwe cursus zal op woensdag 17 januari 2018 van start gaan, het is ook nog mogelijk om per direct in te stromen in de groep van maandagavond om 19.15 uur.

Vervolglessen

In vervolg op de beginnerscursus continueren we de wekelijkse les waarin het stap voor stap aanleren van de Tai Chi-vorm centraal staat. De gehele tai-chi vorm zelf wordt in drie fasen onderricht en neemt in zijn geheel een kleine twee jaar in beslag om te meesteren. Elke fase is een afgerond geheel maar wordt wel in volgorde doorlopen. Na het voltooien van de vorm richt het eigenen van de vorm zich op zes verdiepende stappen, naast les in partneroefeningen en de vormen met wapens (zwaard, sabel). Het blijft mogelijk om daarbij drie keer per week de oefenlessen te volgen in de studio bij ITCCA Rotterdam (zie rooster).

Kosten: € 53,00 per maand incl. 6% BTW en een jaarlijks lidmaatschap van ITCCA Europe € 30,00 incl. 6% BTW.