Algemene Voorwaarden ITCCA MAASTRICHT

VOORWAARDEN

voor de inschrijving bij de International Tai Chi Chuan Association (ITCCA), Maastricht:

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het onderwijzen van de originele Yang-stijl door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of een leraar oefenlessen aangeboden.

3 - De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (beginnerscursus) afgesloten en wordt daarna automatisch telkens met één maand verlengd (gevorderden). Opzegging van de overeenkomst dient per email te gebeuren voor de eerste van een maand met een opzegtermijn van een maand.

4 - Cursuskosten

Beginnerscursus
Het cursusgeld ad €148,00 , dient voor aanvang van de lessen te zijn overgemaakt op de bankrekening van de betreffende docent. Een andere mogelijkheid is om het gehele cursusgeld contant te betalen. Dit is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.

Gevorderden
De maandelijkse contributie ad €47,00 is te voldoen telkens vooraf op de eerste dag van de maand. Contante betaling van het maandbedrag kan ook op de eerste les van de betreffende maand.

Het ITCCA - lidmaatschap ad €34,50 is jaarlijks te voldoen. Dit geeft recht op het boeken van cursussen en deelname aan oefenlessen.

5 - De school heeft het recht om tijdens de (school)vakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is. Inhalen bij andere groepen of tijdens de oefenles is mogelijk.

6 - De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

7 - Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

8 - De originele Yang-stijl mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden. De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam, gedeeltes ervan of namen die er op lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

9 - Adres en telefoonnummer worden alleen door de School voor Tai Chi Chuan – Maastricht bewaard en gebruikt. Naam en e-mailadres worden tweemaal jaarlijks gedeeld met de centrale school in Amsterdam. 
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor communicatie tussen leerling en school.

10- De school mag de algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig wijzigen en per omgaande doorvoeren.