Etiquette

Bescheidenheid - Hoffelijkheid - Harmonie - Respect

Beoefenaars van Tai Chi Chuan verbinden zich in hun ontdekkingsreis, zonder voorbehoud over herkomst, religie, politiek, leeftijd, geslacht of geaardheid.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn eigen fysieke en mentale groei; in de les respecteren we elkaars grenzen zoals die op dat moment zijn.

De etiquette in en rond de training is er om je - letterlijk - bij de les te houden:

Zorg ervoor dat je telefoon (smartwatch, e.d.) de les / groep niet stoort.
Als je per se bereikbaar moet zijn, meld je dat vóór de les bij je leraar.

Als iets je deelname aan de les beperkt, meld je dat vóór de les bij je leraar.

Als je vóór einde lestijd moet vertrekken, meld je dat vóór de les bij je leraar.

Tijdens een les is filmen/fotograferen verboden tenzij vooraf overeen gekomen. Openbaar maken van foto-/filmmateriaal is slechts toegestaan na goedkeuring en toestemming vanuit ITCCA Nederland.

Kom op tijd! (Maar... kom liever te laat dan helemaal niet. Sluit in dat geval zonder aandacht te trekken achteraan in de groep aan.)

Buig naar de trainingsruimte bij binnengaan en verlaten, in de deuropening; zo begroet je de ruimte die de training mogelijk maakt en bevestig je je intentie om de zaal met een ‘clear mind’ te betreden: wat je gedachten ook in beslag neemt, datgene laat je met je buiging symbolisch achter in de kleedkamer en wijd je je volledig aan de training. Na de les kun je het desgewenst - en als het er nog is - weer ‘meenemen’.

Buig naar de leraar bij aanvang en einde van de les; hiermee eer je niet alleen je leraar maar in zijn/haar persoon de gehele lijn van meesters die hem/haar voorgaat en opleidt. De leraar buigt naar de groep uit dankbaarheid zijn kennis en vaardigheden te kunnen delen.

Buig naar elkaar bij aanvang en einde van een partneroefening; dit symboliseert wederzijds respect én de intentie om elkaar in de partneroefening te helpen bij het ervaren en toepassen van hetgeen op dat moment onderwerp van oefening is.

Stel je vraag die met de les te maken heeft direct in de les. Andere of persoonlijke vragen na afloop. Afhankelijk van de vraag krijg je direct of op een later moment antwoord, graag je begrip daarvoor.

Concentreer je bij het groepsgewijs trainen van de vorm, een wapenvorm of een partnervorm - naast je correcte uitvoering - op harmoniseren met de flow van de groep.

Concentreer je bij het trainen van een partneroefening op het trainen van die oefening tot de leraar aangeeft daarmee te stoppen. Deel je observaties maar geef elkaar geen les!

Behandel je oefenwapens als échte wapens en wees je bewust van je mogelijk schadelijke impact bij ongecontroleerd gebruik. Berg je wapen(s) onderweg op in een speciale hoes of iets dergelijks. (Dit is wettelijk verplicht!).

Veroorzaak bij aankomst en vertrek op geen enkele manier overlast voor omwonenden.

Tenslotte nog dit:

Voel je nooit aangevallen door aanwijzingen of correcties maar (h)erken de waarde voor jezelf en/of je mede-studenten. Tijdens de les is de trainingsruimte een veilige plek voor zelfonderzoek.

Draag zorg voor je persoonlijke hygiëne, voor schone en onbeschadigde kleding en - indien van toepassing - correct schoeisel.

Ga vóór aanvang van de les naar de WC.

Eet/kauw niet tijdens de les; drink liefst niet tijdens de les (ook dit is training).

Weet dat alles wat we leren over de principes van yin en yang, óók buiten de les geldt. Veel oefenen helpt je bewust te worden van die mechanismen, zowel in je manier van bewegen alsook in al je interacties met anderen én met jezelf.