Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN

voor de inschrijving bij de International Tai Chi Chuan Association (ITCCA), Haarlem:

Onderwerp van de overeenkomst is het onderwijzen van de originele Yang-stijl door een gevolmachtigde van de ITCCA.

De Les
Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of een leraar oefenlessen aangeboden.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (beginnerscursus) afgesloten en wordt daarna automatisch telkens met één maand verlengd (gevorderden).

Opzegging
Opzegging van de overeenkomst dient per email aan haarlem@itcca.nl te gebeuren voor de eerste van een maand met een opzegtermijn van een maand.

Cursuskosten
Proefles
Is gratis. Na inschrijving rekenen we op je komst. Mocht er iets tussen komen, laat het ons weten. Wellicht kan een ander je plaats innemen.

Beginnerscursus
Storting van het cursusgeld ad 160,--, is te voldoen voor aanvang van de lessen op IBAN: NL 89 INGB 0000 838 923 t.n.v. K Hemink Tai Chi Chuan. Contante betaling, van het gehele cursusbedrag, is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.
Inschrijving is bindend, bij niet afronden van de beginnerscursus wordt geen restitutie verleend. Tenzij de plaats door een ander kan worden ingenomen.

Gevorderden
De maandelijkse contributie ad 55,00 wordt betaald via overboeking van het cursusgeld naar IBAN: NL 89 INGB 0000 838 923 t.n.v. K Hemink Tai Chi Chuan. Contante betaling is mogelijk. Graag betaling voor de eerste van de maand.

De ITCCA - lidmaatschapskosten zijn jaarlijks te voldoen. Deze bedragen 31,00 per jaar. Dit geeft recht op het boeken van cursussen en deelname aan oefenlessen.
Beginners betalen 5 euro lidmaatschapskosten voor de duur van 3 maanden. Daarna nog eenmalig 26 euro voor de overige 9 maanden. Per elk volgend jaar zijn de lidmaatschapskosten van 31 euro voor 12 maanden te voldoen.

Sluiting gedurende vakanties
De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is.

Registratie persoonsgegevens:
We bewaren je naam en contactgegevens in een bestand op een beveiligde harde schijf. Je gegevens geven wij nooit af aan derden buiten de ITCCA.
Je emailadres gebruiken we om je de halfjaarlijkse email-nieuwsbrief van ITCCA Nederland te sturen, om je via de nieuwsbrief van ITCCA Haarlem op de hoogte te houden (ongeveer 1 x per 2 maanden). Je mobiele nummer gebruiken we alleen voor heel actuele ontwikkelingen betreffende de les.
Bewaartermijn: voor de BTW moeten wij onze bedrijfsgegevens gedurende 7 jaar bewaren.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

De originele Yang-stijl mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden. De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam "originele Yang-stijl" is wettig gedeponeerd. De naam, gedeeltes ervan of namen die er op lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

Contact
Voor meer informatie, neem contact op met:

Karen Hemink
haarlem@itcca.nl
06-8187 8444
KvK nummer: 34336219